Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Dordrecht

Geldend van 18-06-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Dordrecht
Citeertitel Parkeerverordening Dordrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-275151

Onbekend.