Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels keurontheffingen

Geldend van 01-06-2007 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregels keurontheffingen
Citeertitel Beleidsregels keurontheffingen 2007
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de handboeken Ontheffingen waterbeheer, waterkeringen en wegenbeheer 2003 worden per 1 juni 2007 ingetrokken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2007 01-01-2024 nieuwe regeling

24-04-2007

Onbekend

07.7138