Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022

Geldend van 14-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022
Citeertitel Beleidsregel actieve openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo Heemstede 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-263890

974108