Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2022

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2022
Citeertitel Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Scherpenzeel 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking. Deze regeling vervangt de regels met betrekking tot de commissie in de artikelen 9.1 tot en met 9.9 van de Bouwverordening Scherpenzeel 2010 en artikel 8 van de Erfgoedverordening 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-262305

Onbekend.