Nadere regels voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen

Geldend van 10-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen
Citeertitel Regeling voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp parkeren
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR601820/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in de plaats van de Regeling voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen van 4 maart 2014, nr.. 13INT03865.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2022 Nieuwe regeling

29-11-2016

gmb-2022-260644

16INT04177