Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022

Geldend van 08-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022
Citeertitel Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2022: Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort
  2. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022
  3. Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement regionale urgentiecommissie 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-254911

961320