Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West-Brabant West

Geldend van 26-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West-Brabant West
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West-Brabant West
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wijzigt de GR ICT-samenwerking West-Brabant West opgericht 1 augustus 2015, bekend gemaakt in Staatscourant 2015, 23077, sindsdien gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2022 01-01-2022 Vierde wijziging

19-07-2022

gmb-2022-339015

Onbekend.
16-06-2022 01-01-2020 26-07-2022 Derde wijziging

01-10-2019

gmb-2022-271002

Onbekend.
11-06-2022 12-04-2019 16-06-2022 Tweede wijziging

22-01-2019

gmb-2022-263466

Onbekend.
03-06-2022 01-08-2017 11-06-2022 Eerste wijziging GR ICT WBW in verband met toetreding gemeente Tholen

25-06-2017

Staatscourant

Onbekend.