Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 2019
Citeertitel Aanwijzingsbesluit beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-29415

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022. Artikel 2:6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2022-233397

Onbekend.