Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2021

Geldend van 24-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2021
Citeertitel Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
  3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
  4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
  5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Burgerlijke Stand 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2022 nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-230818

Onbekend.