Besluit bindend advies en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Kampen

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit bindend advies en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Kampen
Citeertitel Besluit bindend advies en verplichte participatie Omgevingswet gemeente Kampen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

03-03-2022

gmb-2022-228854

6604-2022