Aangepast beleid inzake straatfotografie tijdens de kermissen in Edam-Volendam

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aangepast beleid inzake straatfotografie tijdens de kermissen in Edam-Volendam
Citeertitel Beleidsregels straatfotografie tijdens kermissen Edam-Volendam
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007 nieuwe regeling

20-12-2006

gmb-2022-214142

Onbekend.