Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018)
Citeertitel Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Edam-Volendam 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking vond plaats door publicatie van een zakelijke mededeling in huis-aan-huisbladen: op 6 december 2017 in Nieuw Volendam en op 11 december 2017 in de Stadskrant.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2022-212111

D-1817748