Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022

Geldend van 10-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-205678

Onbekend.