Regeling vervallen per 03-05-2023

Ondermandaatbesluit gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 06-05-2022 t/m 02-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ondermandaatbesluit gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Ondermandaatbesluit gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging
  2. Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2022 03-05-2023 nieuwe regeling

28-04-2022

gmb-2022-203362

Onbekend.