Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022

Geldend van 09-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022
Citeertitel Gewijzigd Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
  4. Mandaatbesluit regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 2020
  5. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2022 nieuwe regeling

21-04-2022

bgr-2022-493

Onbekend.