Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort

Geldend van 05-05-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort
Citeertitel Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Zandvoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

26-04-2022

gmb-2022-200121

2022/617860