Regeling vervallen per 07-05-2024

Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Geldend van 03-05-2022 t/m 06-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging
Citeertitel Mandaatbesluit burgemeester Land van Cuijk 2022, eerste wijziging
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022 van 4 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2022 07-05-2024 nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-196410

Onbekend.