Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014 Gemeente Beesel

Geldend van 17-04-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014 Gemeente Beesel
Citeertitel Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 156 van de Gemeentewet
  4. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Beesel 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding kan niet worden achterhaald en bij benadering is een datum ingevuld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2014 06-01-2014 nieuwe regeling

07-07-2014

onbekend

Onbekend.