Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Geldend van 22-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022
Citeertitel Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente West Maas en Waal’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente West Maas en Waal’
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35 van de Participatiewet
  2. artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2022 wijziging

11-10-2022

gmb-2022-469521

Z.69858
30-04-2022 01-01-2022 22-10-2022 nieuwe regeling

26-04-2022

gmb-2022-193611

Z.69858