Pachtbeleid gemeente Beesel

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Pachtbeleid gemeente Beesel
Citeertitel Pachtbeleid gemeente Beesel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 9 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Beesel het aanvullend pachtbeleid betreffende huiskavels vastgesteld.. De datum van inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2016 nieuwe regeling

05-12-2016

't Gazetje, 21-12-2016

Onbekend.