Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Geldend van 22-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam
Citeertitel Besluit regels verkeersveiligheid lokaal spoor
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 25 van de Wet lokaal spoor
  2. artikel 6 van het Besluit lokaal spoor

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2022 nieuwe regeling

04-04-2022

bgr-2022-454

Onbekend.