Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Geldend van 22-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Gelet op de Wet lokaal spoor artikel 25, tweede lid en

het Besluit lokaal spoor artikel 6.

Overwegingen

 • Bij besluit d.d. 19 november 2015 heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam conform artikel 25, tweede lid, Wet lokaal spoor en hoofdstuk 3 van het Besluit lokaal spoor het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam vastgesteld.

 • In het Mandaatregister dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam van 1 januari 2022 is bepaald dat de portefeuillehouder voor de Wet lokaal spoor gemandateerd is de maximaal toegestane snelheid op een baanvak vast te stellen (Mandaatregeling, artikel 8.8).

 • In 2019 en 2020 is de Amstelveenlijn gerenoveerd en omgebouwd tot tramlijn. Hierbij is het deel van de lijn waar de maximale snelheid 70 km/u is, voor een deel gewijzigd. De beheerder heeft het dagelijks bestuur op 2 februari 2022 per brief verzocht de toegestane maximumsnelheden hierop aan te passen.

 • Het gebruikelijk is dat de maximumsnelheid op baanvakken waar op zicht wordt gereden zonder spoorbeveiliging, niet hoger is dan 70 km/h.

Besluit

 • 1.

  Het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam met terugwerkende kracht per 1 december 2015 als volgt aan te passen:

 • 2.

  Artikel 2 (Maximumsnelheden), eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • Ingevolge artikel 6 van het Besluit lokaal spoor, gehoord hebbende de beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur en de wegbeheerders van de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel, stelt het dagelijks bestuur de volgende toegestane maximumsnelheden, die gelden voor het lokale spoorwegnet per 27 maart 2022 vast:

  • Deelnet Metro (baanvakken Amsterdam Centraal Station-Gein, Van der Madeweg-Gaasperplas, Van der Madeweg-Isolatorweg, Spaklerweg-Overamstel, Noord-Zuid): gehele netwerk 80 km/h.

  • Deelnet Tram (alle op 1 december 2015 in bedrijf zijnde lokale spoorwegen in de Stadsregio Amsterdam die in het Koninklijk Besluit van 25 november 2013 zijn aangewezen als lokale spoorweg en die niet tot het deelnet Metro behoren): gehele netwerk 50 km/h met de volgende uitzonderingen:

   • o

    baanvak Centraal Station-IJburg tussen Kattenburgerstraat en Ring A10: 70 km/h;

   • o

    baanvak Amsterdam Zuid – Amstelveen Westwijk tussen De Cuserstraat – Handelsweg en Handelsweg – Gondel: 70 km/h;

   • o

    baanvak Cornelis lelylaan vanaf de halte Derkinderenstraat tot aan de halte Meer en Vaart: 70 km/u.

 • Door middel van seinen en in dienstvoorschriften zijn snelheidsbeperkingen op de in dit artikel vastgestelde maximumsnelheden geborgd.

Dit besluit is vastgesteld door portefeuillehouder Ruigrok op 4 april 2022 en treedt in werking op 10 april 2022.

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

Marja Ruigrok

Portefeuillehouder

Dit document is digitaal ondertekend en bevat daarom geen zichtbare handtekening. Zie akte van ondertekening.