Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam voor de aanwijzing van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen voor afvalstoffen (Beleidskader aanwijzen locaties ondergrondse containers Edam-Volendam)

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam voor de aanwijzing van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen voor afvalstoffen (Beleidskader aanwijzen locaties ondergrondse containers Edam-Volendam)
Citeertitel Beleidskader aanwijzen locaties ondergrondse containers Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10.21, eerste lid, van de Wet milieubeheer
  3. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
  4. artikel 10.26, eerste lid, van de Wet milieubeheer
  5. Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam
  6. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018 nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2022-177773

D-1822482