Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad

Geldend van 06-04-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2023 01-04-2022 01-07-2023 artikel 2

21-03-2023

gmb-2023-144807

Onbekend.
13-10-2022 01-04-2022 06-04-2023 wijziging bestaande regeling

27-09-2022

gmb-2022-453788

Onbekend.
21-04-2022 13-10-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-173287

Onbekend.