Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hellendoorn

Geldend van 16-04-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hellendoorn
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Hellendoorn 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. voorstel wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen, nr. 36507, vergaderjaar 2021-2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2022 01-04-2022 01-01-2023 nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-171087

2022-008409