Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’

Geldend van 13-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’
Citeertitel Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving'
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017
  3. Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2022 nieuwe regeling

04-04-2022

prb-2022-4150

Onbekend.