Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2022 Gemeente Land van Cuijk

Geldend van 12-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2022 Gemeente Land van Cuijk
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2022 Gemeente Land van Cuijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-162400

Onbekend.