Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2022

Geldend van 08-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2022
Citeertitel Subsidieregeling kunst en cultuur gemeente IJsselstein 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR374066

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-157733

Onbekend.