Mandaatbesluit subsidie Stichting Slachtofferhulp (2010)

Geldend van 24-08-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit subsidie Stichting Slachtofferhulp (2010)
Citeertitel Mandaatbesluit subsidie Stichting Slachtofferhulp (2010)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Zorg en Welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2010 Nieuwe regeling

24-08-2010

Gemeenteblad GB2010-082

Collegebesluit 24 augustus 2010, Nr. 3.18