Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2022

Geldend van 31-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2022
Citeertitel Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Waterschapswet
  2. Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2021. Deze regeling treedt, na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze in werking en eindigt op 1 mei 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2022 nieuwe regeling

22-03-2022

wsb-2022-3630

293