Verordening van Provinciale Staten van de provincie Utrecht van 23 maart 2022, nummer PS2022FAC01, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022)

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Utrecht van 23 maart 2022, nummer PS2022FAC01, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022)
Citeertitel Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 (AsvpU)
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 145 van de Provinciewet
  4. artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2022 Nieuwe regeling

23-03-2022

prb-2022-3507

2022-17