Archeologiebeleid gemeente Beesel 2010

Geldend van 08-07-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Archeologiebeleid gemeente Beesel 2010
Citeertitel Archeologiebeleid gemeente Beesel 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2010 nieuwe regeling

19-04-2010

't Gazetje, 30-06-2010

Onbekend.