Subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen 2022 - 2024

Geldend van 24-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen 2022 - 2024
Citeertitel Subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen 2022 - 2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018
  4. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt van rechtswege met ingang van 1 januari 2025. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2022 nieuwe regeling

15-03-2022

prb-2022-3310

K 24838