Verordening Starterslening

Geldend van 18-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening
Citeertitel Verordening Starterslening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022 Nieuwe regeling

10-03-2022

gmb-2022-119862

1057610