Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds

Geldend van 18-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds
Citeertitel Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds  
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-16007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022 nieuwe regeling

09-03-2022

bgr-2022-310

Onbekend.