Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies provincie Groningen 2022

Geldend van 17-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies provincie Groningen 2022
Citeertitel Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies provincie Groningen 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  4. Financiële verordening provincie Groningen 2021
  5. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018
  6. Beleidsregel Bibob provincie Groningen 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2022 nieuwe regeling

08-03-2022

prb-2022-3023

K 23050