Subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten provincie Groningen 2022

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten provincie Groningen 2022
Citeertitel Subsidieregeling SOK provincie Groningen 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018
  4. Erfgoedwet
  5. Omgevingsverordening provincie Groningen 2016
  6. Erfgoedwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2023 artikel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12

12-12-2023

prb-2023-15599

K19843
27-05-2023 28-12-2023 artikel 1, 2, 7, 10, 14

16-05-2023

prb-2023-5976

K19843
15-04-2022 27-05-2023 nieuwe regeling

08-03-2022

prb-2022-3022

K 19843