Nadere regels Mede mogelijk maken

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere regels Mede mogelijk maken
Citeertitel Nadere regels Mede mogelijk maken
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt van rechtswege op 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023 aanhef/artikel 1, 8, 11, 13, 14

10-10-2023

prb-2023-12194

3155746
12-03-2022 01-11-2023 nieuwe regeling

01-03-2022

prb-2022-2962

2901032