Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Gewijzigde regeling

13-02-2023

gmb-2024-265

Onbekend.
17-02-2023 01-01-2024 wijzigen regeling

13-02-2023

gmb-2023-72234

Onbekend.
24-06-2022 17-02-2023 Nieuwe regeling

20-06-2022

gmb-2022-288302

Onbekend.
10-03-2022 06-04-2022 nieuwe regeling

21-02-2022

gmb-2022-106740

Onbekend.
01-03-2022 24-06-2022 Nieuwe regeling

21-02-2022

gmb-2022-152973

Onbekend.