Regeling vervalt per 01-01-2025

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels mbt subsidiering van de verwijdering van asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed geïsoleerde daken (subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’)

Geldend van 10-03-2022 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels mbt subsidiering van de verwijdering van asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed geïsoleerde daken (subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’)
Citeertitel subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2022 01-01-2025 nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-97401

34991