Regeling vervallen per 31-12-2022

Beleidsregel coronanoodfonds 2022 gemeente Noordwijk

Geldend van 03-03-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel coronanoodfonds 2022 gemeente Noordwijk
Citeertitel Beleidsregel coronanoodfonds 2022 gemeente Noordwijk.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervalt op 31 december 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2022 31-12-2022 nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-93616

Onbekend.