Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Geldend van 03-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de colleges en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de periode oktober 2021 tot en met februari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2023 bijlage 1

16-03-2023

gmb-2023-191880

23.0000688
01-03-2022 03-05-2023 nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-90099

21.0005019