Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen

Geldend van 02-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen
Citeertitel Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2022 nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-89296

145044