Regeling vervalt per 31-12-2025

Nadere regels Subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray

Geldend van 01-03-2022 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Venray
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels Subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray
Citeertitel Subsidieregeling Innovatiefonds Cultuur Venray
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Venray 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022 31-12-2025 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2022-86042

Onbekend.