Subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022

Geldend van 25-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022
Citeertitel Subsidieregel Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidiebeleidsregel ‘Muziekverenigingen gemeente Noordwijk 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2022 nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-82059

Onbekend.