Regeling vervallen per 26-04-2023

Subsidieregeling professionele instellingen 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m 25-04-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling professionele instellingen 2022
Citeertitel Subsidieregeling professionele instellingen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.2 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  2. Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2022 26-04-2023 nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-73031

Onbekend.