Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen
Citeertitel Subsidieregeling blijk van waardering mantelzorgers gemeente Heerenveen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017
  2. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2022 01-01-2022 Nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2022-72983

Onbekend.