Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen

Geldend van 23-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen
Citeertitel Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening gemeente Kampen
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieplafond incidentele culturele projecten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2022 nieuwe regeling

15-02-2022

gmb-2022-72696

13580-2022