Vaststelling Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2022-2024

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vaststelling Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2022-2024
Citeertitel Vaststelling Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2022-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Vaststelling Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2019-2021. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-71041

2022, nummer 25