Regeling vervalt per 01-01-2027

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Leudal 2022

Geldend van 12-02-2022 t/m 31-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Leudal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Leudal 2022
Citeertitel Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Leudal 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. Algemene Subsidieverordening gemeente Leudal 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2022 01-01-2027 Nieuwe regeling

08-02-2022

gmb-2022-60928

Onbekend.